Poniżej prezentujemy cennik dotyczący wyłącznie podstawowych i najbardziej popularnych produktów z naszej oferty. Ze względu na bardzo dużą ilość specyfikacji nie jesteśmy w stanie tutaj podać wszystkich cen. Jeśli poniżej nie ma produktu, który by Państwa interesował, prosimy o kontakt.

ProduktCena
Wizytówki (350g kreda mat)od 180,00 zł za 1000 szt.
Wizytówki ekskluzywne (różne papiery, uszlachetnienia i wykończenia)od 210,00 zł za 1000 szt.
Ulotka A7 (dwustronne, 135g)od 160,00 zł za 1000 szt.
Ulotka A6 (dwustronne, 135g)od 195,00 zł za 1000 szt.
Ulotka A5 (dwustronne, 135g)od 235,00 zł za 1000 szt.
Ulotka A4 (dwustronne, 135g)od 330,00 zł za 1000 szt.
Ulotka/plakat A3od 385,00 zł za 500 szt.
Ulotka DL (dwustronne, 135g)od 205,00 zł za 1000 szt.
Ulotka 2xDL składana do DL (135g)od 340,00 zł za 1000 szt.
Ulotka A4 składana do A5 (135g)od 360,00 zł za 1000 szt.
Ulotka A4 składana do DL (135g)od 360,00 zł za 1000 szt.
Ulotka A3 składana do A4 (135g)od 410,00 zł za 500 szt.
Plakaty A2 (135g)od 395,00 zł za 100 szt.
Plakaty A1 (150g)od 670,00 zł za 100 szt.
Papier firmowy (90g offset)od 295,00 zł za 2000 szt.
Koperta firmowa DLod 450,00 zł za 1000 szt.
Koperta firmowa C6od 440,00 zł za 1000 szt.
Koperta firmowa C5od 500,00 zł za 1000 szt.
Teczka ofertowa A4 (karton, folia błysk)od 950,00 zł za 500 szt.
Notes A6 (klejony, 50 kartek, 90g offset)od 220,00 zł za 100 szt.
Notes A5 (klejony, 50 kartek, 90g offset)od 295,00 zł za 100 szt.
Notes A4 (klejony, 50 kartek, 90g offset)od 470,00 zł za 100 szt.
Notes kwadrat 95x95 mm (klejony, 50 kartek, 90g offset)od 210,00 zł za 100 szt.
Banner reklamowyod 35,00 zł za metr kwadratowy
Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa. Nie jesteśmy płatnikiem podatku VAT.

Ceny w cenniku nie obejmują wykonania projektu graficznego oraz przeniesienia autorskich praw majątkowych do danego projektu na zamawiającego. Koszty wykonania projektu są zależne od jego złożoności. W przypadku składania większego zamówienia (identyfikacja graficzna, duży nakład) koszty projektów wyliczane są indywidualnie.

Ponadto proste projekty (na przykład banner z jednolitym tłem i hasłem reklamowym), które mają być później drukowane lub produkowane u nas wykonujemy w cenie wydruku/produkcji.

Orientacyjne koszty projektów i usług graficznychCena
Projekt wizytówkiod 80 zł
Projekt banneruod 80 zł
Projekt ulotki dwustronnejod 180 zł
Projekt ulotki składanejod 250 zł
Projekt broszury (12 stron)od 1200 zł
Projekt strony WWWod 1500 zł
Projekt logotypu/logood 500/800 zł
Podstawowa identyfikacja graficzna (3 elementy)od 2000 zł
Rozbudowana identyfikacja graficzna (6 elementów)od 8000 zł
Reprodukcja/retusz fotografii80 zł za godzinę
Praca grafika/specjalisty DTP80 zł za godzinę
Kalibracja (profilowanie) monitorów250 zł
Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa. Nie jesteśmy płatnikiem podatku VAT.

Projekty zakupione u nas mogą być w późniejszym czasie zmieniane i dostosowywane do bieżących potrzeb klientów. Proste korekty wykonywane są bezpłatnie. Ingerencje bardziej skomplikowane wyceniane są indywidualnie.

Przy dostarczaniu przez klienta materiałów (np. logotyp) do produkcji projektu u nas, klient ponosi pełną odpowiedzialność za te materiały. W przypadku stwierdzenia przez naszą agencję, że dostarczone materiały mają wadę prawną, zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od wykonania zlecenia. Za wszelkie roszczenia (innych podmiotów lub autorów projektów) wynikające z przepisów prawa autorskiego odpowiada klient, który te materiały dostarcza.

Projekty tworzone na potrzeby druku gdzie indziej (wymagane przeniesienie autorskich praw majątkowych) są wykonywane według najwyższych standardów obecnie obowiązujących w poligrafii i grafice. Możliwe jest przygotowanie projektu według wytycznych docelowego usługodawcy. Nasza agencja w takim przypadku nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakość usług świadczonych przez inne podmioty.

UWAGA!
Cena wykonania projektu nie jest równoznaczna z zakupem majątkowych praw autorskich, jest to tylko koszt zaangażowania specjalistycznej wiedzy, sprzętu i oprogramowania. By móc korzystać z projektów poza naszą agencją konieczne jest wykupienie majątkowych praw autorskich do danego projektu lub projektów (np. identyfikacja graficzna). Przeniesienie majątkowych praw autorskich realizowane jest poprzez oddzielną umowę i dotyczy wybranych pól eksploatacji danego projektu lub projektów. Przeniesienie autorskich praw majątkowych regulują przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).  Z zasady nasza agencja dla projektów, których naturą jest swobodne używanie na zewnątrz, wlicza koszt przeniesienia autorskich praw majątkowych w cenę projektu.

Agencja Reklamy Cabak Design nie realizuje także tzw. darmowych projektów próbnych. Każdy nasz projekt jest dostosowany indywidualnie i wymaga nakładu pracy. Zlecając nam wykonanie projektu, klient decyduje się również na to, że w przypadku, gdy dany projekt powstanie w formie wstępnej, forma ta podlega opłacie nawet po odstąpieniu klienta od dalszej współpracy. Najczęściej jest to 30-40% ceny projektu ustalonej podczas składania zlecenia.

W praktyce wygląda to następująco:
Po złożeniu zamówienia, na przykład na wykonanie podstawowego zakresu identyfikacji graficznej (logotyp, wizytówka, papier firmowy), klient zobowiązany jest wpłacić zaliczkę. Po wykonaniu przez nas projektów przystępujemy wspólnie z klientem do dalszych prac korekcyjnych. Zaliczka pokrywa koszty całego tego procesu i nie podlega zwrotowi. Kiedy wspólnie ustalimy ostateczny wygląd projektów, klient dopłaca resztę ustalonej w zamówieniu kwoty, a my po zaksięgowaniu wpłaty wystawiamy fakturę wraz z umową przeniesienia majątkowych praw autorskich na zamawiającego. Klient otrzymuje więc fakturę, umowę, wydruk projektów objętych umową oraz nośnik z zapisanymi projektami w ustalonych formatach plików.

Copyright © 2021 Cabak Design Cabak Design Facebook